ŞEİRLƏR 

QARABAĞ ATI
Anası Günəşdi, atası Aydı,
“Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı!!!!
Tanrı ərmağanı, butadı, paydı,
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Rəngini veribdi, ana-atası,
Hələ görünməyib, ola xatası,
Telinin əksikdi, şana, fatası,
Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Cahanı edibdi, özünə heyran,
Utanar baxmağa üzünə ceyran,
Tüm aləm səkməyən güzünə qurban,
Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Qumralı, səkili, məxsus qaşqası,
Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası,
Gəzir oylağında donuz çoşqası,
Küskündü, incikdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *
Bir dünya incisi çəkir əziyyət,
Əriyir, yox olur, itir məziyyət,
Ustaca tanışdır təbir, vəziyyət,
Köçkündü, qəribdi Qarabağ Atı!!!!
21.07.2016. 23:45(15′) . Bakı.
MüəllifZaur Ustac


 

DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR...

(Mayakovskidən danışan Xanıma)

Danışdıq, gələcəksən...

Sən dedin: - “Çalışaram...”

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”

Səkkizi on beş keçir...

Kipriklərim asılıb, saniyə əqrəbindən

Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən...

Zamanın kəfkirində yellənir neçə xəyal...

Doqquzun yarsı oldu...

İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən

Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən...

Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək...

Daha doqquz olubdur...

Eşikdə şər qarışıb...

Fikirlər də dolaşıb...

Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun...

Doqquzu on beş keçir...

Danışdıq gələcəksən...

Sən dedin: - “Çalışaram...”

Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”

Yəqin ki, çalışırsan...

Mən də ki, gözləyirəm...

Kipriklərim dolaşıb, əqrəbi izləməkdən,

Baxışlarım əzilib, zamanı “bizləməkdən...”

Onun da yarsı oldu...

Zaman sürəsi doldu...

Bundan sonra hər bir an, artıq, zamana yükdü...

Durum, eşiyə baxım...

İşıq sönməyib, barı...

Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı...

On oldu, torba doldu...

On birdir, - gözləyirəm...

Çalışırsanmı, sən də...

On iki, bir, iki, üç...

Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı...

Dilimdə bitən budu: - “Xoş gəldin içəri keç...”

Dörd yoldaş sirdaş olub,

Belə qovuşduq sübhə...

Daha gələ bilməzsən,

Buna qalmadı şübhə...

İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir...

Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə...

Dünya şən, zaman məzə...

Təkcə bizik qəribə...

Doqquzu on beş keçir...

Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır...

Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə...

Mən də durum, söndürüm, qoy bayırın işığın...

Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın...

Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın...

Düz qoqquzun yarsıdır...

Əlim qopmur qələmdən...

İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil...

Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm...

Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm...

31.07.2017. BAKI. (09:40)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac
AY ANA

(Yazar Etibar Həsənzadənin Anasına)

Ay Ana, önündə səcdədəyəm mən,

Məgər cənnət varsa, o burda imiş...

Xatəmül-ənbiya (s) vermişdi xəbər,

Buldum o ananı, bu ana imiş...

* * *

Ən türlü kəlmələr, xitablar belə,

Sənin tərifini daşımaz dilə,

Dünyanın mal-mülkü sığışmaz ələ,

Cənnət ona görə bax burda imiş...

* * *

Ustacam, əzəldən həqqi bilmişəm,

“Ordan” gələn varmı ? – Çox eşitmişəm,

Bilin ki, cənnəti görüb gəlmişəm,

Cənnət bu ananın kölgəsi imiş...

16.07.2017 09:30 (7’) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
#zaurustac


ŞEHÇİÇƏYİM

Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,
Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim...
Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin,
Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim...
* * *
Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar,
Sağımda, solumda çox çiçək açar,
Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar,
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim...
* * *
Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal,
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim...

03.06.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
BAYATILAR - بایاتیلار

Mən aşiq beləsinə,
Can qurban beləsinə,
Xalı, Haqq qələmindən
Kimdə var belə sinə???
* * *
Mən aşiqəm bu vaxta,
Bu zamana, bu vaxta,
İnan, ruhum gəlməyir
Cismim olduğu taxta.
* * *
Mən aşiq, sübh çağına,
Enəydim yar bağına,
Alma cavan saxlayır
Nar daddı damağına.

----------------------------------------------------------------------------

مه ن عاشیق بئـلـه سینـه
جان قوربان بئـله سینـه
خالی حاق قه له مینده ن 
کیمده وار بئـله سینه؟؟؟

* * *

مـه ن عاشیقـه م بو واختا 
بو زامانا بو واختا 
اینان روحوم گه ل مه ییــر
جیسمیم اولدوغو تاختا.

* * *

مه ن عاشیق صوبح چاغینا 
ائنه ی دیم یار باغینا
آلمـا جاوان ساخلاییر
نار داددی داماغینا.

زائـــور اوستاج

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
 

VƏTƏN OĞLU

Göylər də hönkürüb, ağladı bu gün,

Buludlar göz yaşın saxlaya bilmir....

Damından göz yaşı axıdan koma,

Kövrəlmiş ananı ovuda bilmir....

*        *        *

Hardasa, bir bala ata gözləyir,

Əlində bir Bayraq gələydi bu gün....

Müəllim istəyib stol üstünə,

Anası alaram, söyləyir hər gün....

*        *        *

Bir Ata istəyir oğlu bu gün də,

Həyətə tələsik girsin nə olar....

Arxaya baxmadan sürüb  maşını,

Bütün gül-çiçəyi əzsin nə olar....

*        *        *

Elə bilirsən ki, bitər siyahı???

Dolabda islanıb bir cib dəsmalı....

Asılqan saxlamır çim su mundiri,

Havadan asılıb,  bir ər sığalı....

*        *        *

Bir otaq küncündə bacı naləsi,

Birində qardaşın hıçqırtısı var...

Məhəllə uşağı, qrup yoldaşı,

Bu gün qəmgin durub meyvə satanlar....

*        *        *

Adi çörəkçi də xiffət eyləyir,

Çəkməçi çəkməsin görüb ağlayır....

Alışqan verdiyi bardakı qızın,

Bu yağış qəlbində tonqal qalayır....

*        *        *

Körpə uşaqlar da haçandı qəmgin,

Boylanır həyətə, ancaq görməyir....

Ana paltar ipin  kəsibdi çoxdan,

Fəxrlə sərdiyin, daha sərməyir....

*        *        *

Göylər yas saxlayır, Yer qəribsəyib,

Təşnədir mərdlərin yeni nəşinə....

Torpaq əkənindir, əkən də bizik,

Göylərdə gəzənin Yer nə işinə....

*        *        *

Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil,

Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu....

Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???

Vətən də unutmur haqq tapan oğlu....

02.04.2017.   Bakı.  (14. 30. 1 0’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.........

 

QƏHƏTDİ

(Zahir qardaşa.)

Zahir  qardaş deyir, dünya yamandı;

“Çobanın əlindən çomaq alandı”,

Bütün bunlar, bəhanədi, yalandı,

Çomağı bərk tutan, bilək qəhətdi....

*        *        *

Vaz keçməyə bir bəhanə gəzərik,

Zəif varsa, orda Ağa – Nəzərik,

Qüvvətlini təriflərik, bəzərik,

Qaməti şax tutan, ürək qəhətdi....

*        *        *

Ustacam, keçmişəm kip tərəcədən,

Söz gərək çıxmasın heç dərəcədən,

Çoban ibrət alsın, qoy Qaracadan,

Gözləri tox tutan, dilək qəhətdi....

 

13.03.2017.   Bakı.  (13.00. 13’)

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


 

ANA
...Anamın timsalında bütün analara....

Sənsən xəyalların tuşlandığı yer,
Ümdə arzuların məkanı, Ana!
Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya,
Kəşf olunmamış dünyamsan, Ana!
* * *
Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə,
Qəlbimin arzusun danışsın sənə,
Elə bir söz yoxdu, canıma sinə,
Bir quru canınla cahansan, Ana!
* * *
Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş,
Kirpiyim islanıb, oldu yenə yaş,
Olaydım, ayağın altda qalan daş,
Biləydim, başımın üstəsən, Ana!
* * *
Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək,
Qəlbimi yandırır odlu bir, istək,
Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək,
Ən böyük dövlətim, qayğındır, Ana!!!

28.08.1995. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


QUCAĞINI GENIŞ AÇ…
( Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.)
Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq,
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq,
Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq,
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…. ….
Sancmışam Sancağımı, rahat gəlirəm indi….

* * *
Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda,
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada,
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”,
Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna….
Sıra ilə gəlirik, yer ver girək qoynuna….
* * *
Çox dilək diləmişdim, Bayraq olsun kəfənim,
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim,
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim,
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha…
Oğulun adı üstə, qurban gedər torpağa!!!
12.04.2016. Bakı.


Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ 
 

QƏLƏM
Şükür Yaradana, bəxş etdi səni,
Xəstə könüllərə şəfasan, Qələm...
And gəldi adına ucadan uca,
Neçə acı dərdə dəvasan, Qələm...
* * *
Həsrətlilər intizardan qurtarar,
Kimi özün bu dünyadan qoparar,
Əlacsızlar sənə pənah aparar,
Qəmədən, qılıncdan yavasan, Qələm...
* * *
Ustac körpəlikdən tapınıb sənə,
Qəmli də, xoşbəxt də sığınıb sənə,
İllahi bir qüvvət verilib sənə,
Göydən Yer üzünə töhfəsən, Qələm....
(S) 22. 09.2016.  04:15 (39’).              Bakı.    

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ 

AĞÇİÇƏYİM 
Qış tüğyan edirdi ömür bağında,
Hamı süst yatırdı ağ yorğanında,
Qəfil gördüm səni bar budağında,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!
* * *
Dümağsan, qar sənin yanında qara,
Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara,
Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!
* * *
Əllərim pak deyil oxşayım səni,
Həddim o hədd deyil qoxlayım səni,
Bağbanam borcumdur yoxlayım səni,
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!!!

06.05.2010. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2017. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


İNDİ

Səndən əvvəl nəyim vardı dünyada?
Dünya özü mənim üçün heç idi...
Söylə görüm qalıbmı heç yadında
Həmən günün nişanəsi üç idi...

* * *
Dil açanda ata-ana demişdim,
Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim,
Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim,
Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi...

* * *
Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım,
Oyan dedin hövlank qalxdım oyandım,
Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım,
Bunlar mənə həyat verən bac idi...
* * *
Zaman ötüb özümə mat qalmışam,
Tay sayəndə zəngin adam olmuşam,
Bu halımdan inan tamam bihuşam,
Çox düşündüm bir yol olar gec idi...
* * *
Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə,
Zaman adlı yoldaş tapdım özümə,
Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə,
Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi...
* * *
"Vav" yovuşub, yoldaş olub "zəbər"-lə,
Gecə mənim, gündüz mənim səhərlə,
Günəş mənim, ulduz mənim qəmərlə,
Tək olanım üzü qara sac idi....
* * *
Uzatdıqca uzanacaq siyahı,
Yer götürməz, Göy götürməz bu ahı,
Ustac sorar nədə olub günahı,
Günahsızı dustaq etmək suç idi...
27.07.2014. Bakı.Müəllif: Zaur Ustac
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZGÜLÜZƏ

Yaradan göndərib, səni bir mələk,

Deyib, bu gül gərək, ancaq, gül  üzə...

Ata sözü haqdı, bunu  haqq bilək,

Ata nəsihəti, çalış, gül  üzə...

***

Kaş dilin, dodağın daim bal süzə,

Abırın, ismətin üzə al düzə,

Min budaq, çox yaşa, ilmə sal  yüzə,

Yolunda üzünə hər vaxt gül üzə...

***

Sözün şirin olsun, söhbətin məzə,

Qoyma, yanağından əksilə qəmzə,

Bu gözəl dünyanı bir az da bəzə,

Ustac əmanətin qoru, Gülüzə...

12.12.2016. Şamaxı.

Müəllif: Zaur Ustac

 

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


TUNCAYA

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,

Gündoğandan Günbatana  sənindi!

Nişan verib, yeddi günlük Ayını

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi

*        *        *

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,

Boynuna dolanan Hilal sənindi!

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!

*        *        *

Tanrının payıdı, lütf edib sənə,

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!

Ataya, Anaya, qocaya hörmət

Sirdaşa  sədaqət, güvən sənindi!

*        *        *

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə

Hakimiyyət sənin, höküm sənindi!

Aman istəyəni  kəsmədin heç vaxt,

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!

*        *        *

Unutma ki, lap binədən belədi,

Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi!

Xilas etdin, bağışladın ənamlar,

Yamana yaxşılıq,  ancaq sənindi!

*        *        *

Döyüşdə, düşməni alnından vuran,

Süngüsü əlində ərlər sənindi!

Savaşda, uçağı kəməndlə  tutan,

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!
 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən

Qorxu bilməz,  şanlı əsgər sənindi!

*        *        *

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,

Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,

Zəkalar, dühalar tümü  sənindi!

*        *        *

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,

Fəqət  bilməz, yeni dünya sənindi!!!

10.10.2011. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZDAĞLAR

                                          Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər...

Nədəndi, ürəyim çırpınır  yenə,

Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!

Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,

Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!

*      *      *

De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????

Movcud hal -vəziyyət üzür milləti,

Onsuz da  düşmənin puçdu niyyəti,

Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!

*      *      *

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,

Yenə dövran olar, həmənki dövran,

Bulaqlar başında məclislər quran,

Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!

*      *      *

Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,

Köksünün yarası qaysaq bağlamır,

Bir bilsən ruhumu nələr çuğlamır,

Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!

07.05.1995.  Marağa.

Müəllif: Zaur Ustac


WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ