İSTİNADLAR


Zaur Ustac
ın "Orientir Ulduzu" povestində işlətdiyi  "QƏRƏVƏLLİ" sözünə istinad olunur:
"Dədə Qorqud" jurnalı - 2015/II - Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər
Ramil ƏLİYEV
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
e-mail: ramill.aliyev@gmail.com
"BİR DAHA QARAVƏLLİ JANRI VƏ HOLAVARLAR HAQQINDA" yazısında - səh 36.
DƏDƏ  QORQUD jurnalı -2015-2, ZAUR USTAC - "QƏRƏVƏLLİ" sözü .pdf 

 

MƏNBƏYƏ DAİR EHTİYAT  PDF SƏNƏD (JURNAL) :
“Dədə Qorqud” jurnalı 2015 – 2, səh 36 Zaur Ustaca istinad olunur:
Dede-Qorqud-2015-2-Zaur Ustac

==========================================================================================================================================