FAYDALI

Salam,  əziz  dostlar  və  çox  dəyərli  ziyarətçilər!  Bu  bölmədə  gündəlik fəaliyyətimiz  zamanı  tez - tez   qarşılaşdığımız   suallara  cavab  ola  biləcək  FAYDALI  məlumatlar  və  keçidlər  təqdim  olunur:

SƏNƏDLƏRİ  PDF  FORMATA  ÇEVİRMƏYİN  ASAN  YOLU: 

https://online2pdf.com/text-to-pdf

 VƏ ƏKSİNƏ :
 
https://pdfcandy.com/tr/pdf-to-word.html

MÜƏLLİFLİK  HÜQUQU   HAQQINDA:

http://www.copag.gov.az/copag/az/content/faq
AZƏRBAYCANDA  KİTAB  ÜÇÜN  İSBN:

http://www.khazar.org/az/menus/70/xezer_universitetinin_neshriyyati
MƏTBƏƏ   XİDMƏTLƏRİ:
  
http://www.rednline.az/
 


 


MÜASİR  DƏRS  PROSESİ  HAQQINDA  TAM  MƏLUMAT:

 

İbtidai siniflərdə kurikulumun tədrisi

ƏRUZ  HAQQINDA:

Şirvani Ədilli
ƏRUZ VƏZNİNİN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ QƏLİBLƏRİ
 
OVULYASİYA  KALKULYATORU:

OĞLAN  YOXSA  QIZ - OVULYASİYA  GÜNÜNÜ  HESABLA


 
AZƏRBAYCANIN  XƏRİTƏSİ: 

Azərbaycanın Xəritəsi | Xerite GoMap.Az