FOTO ALBOM



1989 -cu il Ağdam. Fotoqraf: Tahir.





1993 - cü il. Bakı Dövlət Universiteti.


1993-cü il 14 May Hərbi And İçmə Günü - Yaşma.





1994 - cü il. Tərtər.


1996-cı il. BABKM.





















1999 - cu il. BABKM.





1999-cü il, 24 iyul.. BABKM. Buraxılış Günü.













2002-ci il. Batabat.




















































"Qucağını  geniş  aç"  şeirini  yazarkən. 2016-cı il. Bakı şəhəri. 




Şamaxı şəhər, 9 nömrəli M. Hadi adına məktəbdə. 2017-ci il.












Bakı şəhəri, 20 nömrəli məktəbdə. 2018-ci il.













Etibar Həsənzadənin kitab təqdimatında ASKEF Genel Başkanı Savaş Ünal bəylə. 
2017-ci il. Bakı şəhəri.

















Azərbaycan Yazıçılar Birliyində "ZİYADAR" Mükafatın təqdim edərkən.
 2018-ci il. Bakı şəhəri.








QA(E)QB  II  Qurultayında. 2018 - ci il. Bakı şəhəri.




MÜXTƏLİF  TƏDBİRLƏRDƏN  FOTOLAR:
















2018 - ci il. Bakı. Fotoqraf: Gülü.