TƏDRİS VƏSAİTİ
Zaur Ustac "Güllünün Şeirləri" - Bakı - 2020. "Mücrü Nəşriyyatı". İSBN: 978-9952-40-534-7Zaur Ustac "Oriyentir Ulduzu", Bakı - 2019. "Ustac.az" nəşirləri. İSBN 978-9952-82-984-6


Zaur Ustac "Gülünün Şeirləri", Bakı - 2019. "Ustac.az" nəşrləri. İSBN 978-9952-82-980-8


==================================================================