FOTO - RƏSMİLBİZ - BAKI, YASAMAL PARKI - 2018.


BƏNĞVŞƏ - BAKI, QURD QAPISI- 2014.
GHA

B

C