PLANDA OLAN KİTAB"GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ" kitabı. I sinif üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti.