PLANDA OLAN KİTAB"CADULANMIŞ   EV"  TEZLİKLƏ  ŞƏHƏRİMİZİN  KİTAB  MAĞAZALARINDA