ANTOLOGİYALAR
"Ömür yollarında"  (poeziya antologiyası), Bakı - 2020,  "Maarif" nəşriyyatı.


"Ana şeirləri"  (Almanax), Bakı - 2020,  "Ustac.az" nəşrləri.


"DAĞLAR"  Dədə Ələsgər - 200 (Almanax) "Dağlar - 200", Bakı - 2019,  "Ustac.az" nəşrləri.

"CAHANA  SIĞMAZAM"  Nəsimi - 650  (Almanax), Bakı - 2019, "Elm və təhsil" nəşriyyatı.


"VƏTƏN SƏNSƏN" Gənc əsgər - vətənpərvərlik almanaxı, Bakı - 2019,   "Avropa" nəşriyyatı.


"GÖYƏRÇİN  ƏLLƏR" (Poetik toplu), Bakı - 2018,  "Elm və təhsil" nəşriyyatı.

"KARABAĞ'DAN KERKÜK'DEN ÇANAKKALE'YE" (Şiir seçkisi), Ankara - 2018,   "ASKEF  KY"


"MƏQAM" (Toplu) Hacıxanım AİDA , Bakı - 2017, "Ustac.az" nəşrləri."RUHUMUZUN  TURAN  ƏTRİ" (Antologiya), Bakı - 2017, "Red  N  Line" MMC."ZİRVƏ" poeziya antologiyası (II cild) , Bakı - 2017. "Borçalı" NPM.==============================================================